Uvjeti kupnje

Općenito

Internetska stranica www.motostop.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Web auto oprema d.o.o.,  Zagreb, Fraterščica 152, OIB: 96655636580. Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na trgovačko društvo Web auto oprema d.o.o, Zagreb, Fraterščica 152, OIB: 96655636580,
T: 01 30 30 383, E: prodaja@motostop.hr, W: www.motostop.hr. EU VAT ID: HR96655636580

Pojam Kupca odnose se i na klasičnog potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce primjerice pravne osobe.

Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.motostop.hr nastupa u svoje ime. Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Pristup na internetske stranice www.motostop.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Glavna obilježja robe

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.motostop.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.motostop.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.motostop.hr, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod raspoloživ, dogovoriti novi rok isporuke po potrebi, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. U slučaju potpune nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, Prodavatelj će izvršiti povrat svih sredstava.

Materijalni nedostaci

Prodavatelj Web Auto Oprema (u nastavku teksta prodavatelj) odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prelaska rizika na kupca, točnije trenutka predaje robe kupcu ili osobi koju je kupac odredio za preuzimanje bez obzira da li mu je materijalni nedostatak poznat.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke koje se pojave nakon prijelaza na kupca ako su posljedice uzroka koji je postojao prije toga.
Nedostatak koji se pojavio u roku od 6 mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao i u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno.
Za prijavu je potrebno ispuniti reklamacijski obrazac koja se nalazi na linku gdje je i detaljno objašnjen postupak reklamacije.
Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.
Ukoliko se nakon primitka robe od strane kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe kupac je dužan o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući dan kada je otkrio nedostatak.

U slučaju da se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj ima jednu od idućih obveza a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

  1. Zamjena za proizvod bez nedostatka
  2. Sniženje cijene kupljenog proizvoda
  3. Raskid ugovora

Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača temelje se prava materijalnog nedostatka.
Ukoliko je materijalni nedostatak nastao nestručnim rukovanjem, održavanjem ili puštanjem u rad prodavatelj ne snosi odgovornost.
Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.motostop.hr izražene su u kunama. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga se isti posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje. Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, cijena PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

VAŽNO: Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od strane tvrtke Web auto oprema d.o.o., u trajanju od jednog do tri radna dana.

Dostupnost proizvoda i usluge internetske trgovine

Tvrtka Web auto oprema zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, tvrtka Web auto oprema kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Također, tvrtka Web auto oprema zadržava pravo promijeniti, pravovremeno obustaviti ili prekinuti pružanje usluge internetske trgovine.

POSEBNE AKCIJE

AKCIJA BLACK WEEK – Akcija traje od 22.11.- 28.11. 2022. Za vrijeme trajanja akcije nije moguće koristiti kupone. Zbog velikog broja narudžbi mogući su duži rokovi dostave.

AKCIJA HALLOWEEN – Akcija traje od 30.10.- 06.11. 2023. Zbog velikog broja narudžbi mogući su duži rokovi dostave.

AKCIJA BLACK WEEK – Akcija traje od 21.11.- 26.11. 2023. Popusti su do 35%. Za vrijeme trajanja akcije nije moguće koristiti kupone. Zbog velikog broja narudžbi mogući su duži rokovi dostave.

AKCIJA CYBER MONDAY – Akcija traje 27.11. 2023. Popusti su do 35%. Za vrijeme trajanja akcije nije moguće koristiti kupone. Zbog velikog broja narudžbi mogući su duži rokovi dostave.