Korisnička podrška

Korisničku podršku možete kontaktirati od ponedjeljka do petka u radnom vremenu od 8-16 sati putem:

● telefona na broj 01 3030 300

● e-maila na prodaja@motostop.hr

● facebook-a https://www.facebook.com/Motostop/

Na Badnjak 24.12.2021 i Staru godinu 31.12.2021 radimo od 08-12 sati.